Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

GaleriaNasi partnerzy

Partnerzy

Współpraca

Artykuły

Regulamin MILITARI 2008

XVIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie

MILITARI – POZNAŃ 18-20.04.2008r

Regulamin szczegółowy - do pobrania w plikowni.

 

1. XVIII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie Militarii - Poznań 2008 odbywają się dla uczczenia Święta 15. Pułku Ułanów Poznańskich.

2. Organizatorem zawodów są:

· CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.

· Estrada Poznańska

 

3. Cele zawodów:

· propagowanie i kultywowanie tradycji kawaleryjskich

· sprawdzian i podnoszenie umiejętności uczestników

· integracja środowisk kawaleryjskich

 

4. Konkurencje:

W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje obowiązkowe dla wszystkich uczestników, zwane dalej próbami:

· Próba I : ujeżdżenie

· Próba II : konkurs myśliwski

· Próba III : strzelanie

· Próba IV : ocena wyglądu jeźdźca, rzędu i konia

· Próba V : władanie lancą konno

· Próba VI : władanie szablą konno

 

5. Klasyfikacja

5.1. Klasyfikacja indywidualna na podstawie łącznego wyniku wszystkich prób. Zwycięża zawodnik, który w 6 próbach uzyska łącznie największą ilość punktów.

5.2. Zawodnik, który nie ukończy próby, otrzymuje zero punktów. Zawodnik taki, niezależnie od sumy uzyskanych punktów, nie może w klasyfikacji generalnej zająć wyższego miejsca od osób, które ukończyły wszystkie próby.

 

6. Uczestnictwo

6.1. W zawodach mają prawo brać udział:

· reprezentanci Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskich i innych formacji oraz stowarzyszeń nawiązujących do tradycji kawaleryjskich

· jeźdźcy indywidualni kultywujący tradycje kawalerii

 

Podczas trwania zawodów wszyscy uczestnicy i członkowie ekip zobowiązani są do przestrzegania właściwych swoim formacją i organizacjom które reprezentują regulaminów i zasad ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania munduru, symboli państwowych i religijnych.

6.2. Minimalny wiek uczestników: ukończone 16 lat. Niepełnoletni uczestnicy zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach po okazaniu pisemnej zgody opiekunów  prawnych. Zgodę należy okazać podczas odprawy technicznej zawodników.

6.3. Uczestników obowiązuje przestrzeganie zasad i norm bezpieczeństwa

6.4. Nie przewiduje się udziału kobiet.

6.5. Wiek koni - minimum ukończone 4 lata. Dopuszcza się start jednego zawodnika  na dwóch koniach. Dwukrotny udział jednego konia w zawodach jest niemożliwy.

6.6. W momencie przyjazdu należy przedstawić świadectwo lekarza weterynarii dla każdego konia o stanie zdrowia i pochodzeniu z terenu wolnego od chorób zakaźnych. Brak świadectwa uniemożliwi wprowadzenie konia na teren CWJ Hipodrom Wola sp. z o.o..

6.7. Brak powyższych dokumentów uniemożliwia start zawodnika w zawodach.

6.8. Przystąpienie do poszczególnych prób jest jednoznaczne z oświadczeniem zawodnika iż jego stan zdrowia pozwala na udział w danej próbie.

6.9. Ostateczny głos w sprawie startu konia w danej konkurencji należy do lekarza weterynarii.

6.10. nie podporządkowanie się decyzji lekarza weterynarii będzie skutkować dyskwalifikacją.

6.11. W czasie poszczególnych prób wszystkich uczestników obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania alkoholu, osoby będące pod wpływem alkoholu zostaną decyzją sędziego zdyskwalifikowane.

6.12. Osoby u których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przystępują do próby pod wpływem alkoholu zostaną poddane badaniu alkomatem

 

7. Ubiór jeźdźców i rząd koński:

7.1. Jeźdźcy występują w umundurowaniu zgodnym z regulaminami swoich środowisk bądź w umundurowaniu jednostek kawalerii, do których tradycji nawiązują. Regulaminy środowisk należy przesłać do wglądu komisji sędziowskiej wraz ze zgłoszeniem, a w przypadku mundurów historycznych wyraźnie określić z jakiego okresu pochodzą. Noszenie na mundurze odznak, oznak i odznaczeń (w tym stopni) wymaga posiadania legitymacji potwierdzających uprawnienia do ich nakładania. Na prośbę Komisji Sędziowskiej lub organizatorów należy okazać w/w dokumenty.

7.3. W próbie ujeżdżenia obowiązują ostrogi i rękawiczki. Dopuszcza się start bez pasa głównego. Zabronione są ochraniacze, kalosze, bandaże, a także pomoce

takie jak palcat, wytok, czarna wodza itp.

7.4. Start we wszystkich próbach w stroju odpowiednim do danej próby.

7.4. W konkursie myśliwskim obowiązuje kask z trzypunktowym mocowaniem.

7.5. Rząd sportowy jest dopuszczalny w próbach: I, II.

7.6. W próbach IV, V, VI obowiązuje mundur zgodny z regulaminem reprezentowanej formacji.

 

8. Sprawy organizacyjne

8.1. Osoby oficjalne zawodów

-       Sędzia główny

-       Sędziowie poszczególnych prób

-       Komisja odwoławcza

-       Lekarz weterynarii

-       Gospodarze obiektów na których rozgrywane są poszczególne próby

8.2. organizator zapewnia:

-       Boks dla konia

-       Pierwsze ścielenie

8.3. Organizator zaleca uczestnikom wykupienie polisy NW na czas zawodów

8.4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i kradzieże mające miejsce w trakcie rozgrywania zawodów.

9. Transport koni

Organizator zobowiązuje się do częściowego zwrotu kosztów transportu w wysokości:

- 0,5 zł/km dla przyczepy do przewozu koni

- 1,5 zł/km dla koniowozu.

Warunkiem uzyskania refundacji jest uwzględnienie takiego wniosku w zgłoszeniu. W zgłoszeniu prosimy podać dane podmiotu podpisującego umowę (nazwę, adres, NIP, nr KRS lub REGON), liczbę koni, ilość kilometrów.

Dyskwalifikacja zawodnika będąca wynikiem złamania regulaminu lub nie podporządkowania poleceniom osób oficjalnych będzie skutkować cofnięciem refundacji kosztów transportu dla danego zawodnika

 

10. Zgłoszenia prosimy przesłać do dnia 12 kwietnia 2008

 

CWJ Hipodrom Wola,

60-415 Poznań, ul. Lutycka 34.

e-mail: CWJ HIPODROM WOLA Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">

 

WARUNKI PRÓB

 

Próba I – ujeżdżenie

Zawodnik w tej próbie może uzyskać maksymalnie 170 pkt

Program ujeżdżenia L-8_2000

Miejsce – czworobok 20x60 o podłożu piaskowym

 

 

Próba II - konkurs myśliwski 

Zawodnik w tej próbie może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Dystans -  1400m

Tempo – 400m/min

Norma czasu – 3:30

Ilość przeszkód:

Parcourowe – 4

Crossowe – 8

Zrzutka – 4 pk

Wyłamania

            - pierwsze – 5 pk

            - drugie – 10 pk

            - trzecie – 15 pk

            - drugie na tej samej przeszkodzie - eliminacja

            - czwarte na trasie próby – eliminacja

Przekroczenie normy czasu – za każdą rozpoczętą sekund - 0,25 pk

Podwójne przekroczenie normy czasu – 7min - eliminacja 

 

 

Próba III – strzelanie

Zawodnik w tej próbie może uzyskać maksymalnie 100 pkt

Dystans – 15m

Cel – figura bojowa 23p

Broń –  pistolet bocznego zapłonu kal. 0,22

Postawa – stojąca

Ilość strzałów:

3 próbne
10 punktowanych

Lokalizacja – strzelnica kryta

 

Próba IV – ocena wyglądu konia i jeźdźca

Zawodnik w tej próbie może uzyskać maksymalnie  50 pkt

Ocenie będzie podlegać

Pielęgnacja konia

Schludność i poprawność noszenie umundurowania

Poprawność troczenie

Elementy dodatkowe nie będą miały wpływu na dodanie punktów

 

Próba V – władanie białą bronią konno - lanca

Zawodnik w tej próbie może uzyskać maksymalnie 150 pkt

Dystans – ok. 200m

Tempo – 400m/min

Norma czasu – 30s

Przekroczenie normy czasu – minus 1 pkt za każdą rozpoczętą sekundę

Punktacja:

Trafienie pozornika – 15 pkt
Zebranie pierścienia – 15 pkt
 Zrzucenie pierścienia – 0 pkt

1. z lewej strony konia w dół (czynne)

2. z prawej strony konia w dół (czynne)

3. z prawej strony konia w dół (bierne)

4. w lewo przód (pierścień)

5. w prawo przód (pierścień)

6. w prawo przód (wiszący manekin)

7. z prawej strony konia (bierne)

8. z prawej strony konia (czynne)

9. w lewo przód (sekwencja poznańska)

10. uderzenie tylcem w prawo w przód (sekwencja poznańska)

 

 

Próba VI – władanie białą bronią konno - szabla

 

Zawodnik w tej próbie może uzyskać maksymalnie 150 pkt

 

Dystans – ok. 200m

Tempo – 450m/min

Norma czasu – 27s

Przekroczenie normy czasu – minus 1 pkt. za każdą rozpoczętą sekundę

Punktacja: 
Ścięcie łozy – 15 pkt
Zebranie pierścienia – 15 pkt
Trafienie manekina – 15 pkt
Złamanie łozy – 0 pkt
Zrzucenie pierścienia – 0 pkt

1. cięcie z góry

2. cięcie w prawo (gomóła)

3. pierścień z lewej

4. pierścień z prawej

5. cięcie od dołu

6. pchnięcie w lewo (wiszący manekin)

7. cięcie z góry

8. cięcie z góry

9. pierścień z lewej

10. pierścień z lewej