Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

GaleriaNasi partnerzy

Partnerzy

Współpraca

Artykuły

Zasady rozgrywania Militari

Zasady rozgrywania Militari

1. Komisja sędziowska:

Sędzia główny: Lesław Kukawski

Próba I : Ujeżdżenie Lesław Kukawski, Barbara Berezowska

Próba II : Skoki Mirosław Szłapka

Próba III : Strzelanie Stanisław Kopaniarz

Próba IV : Kros Barbara Berezowska

Próba V : Ocena wyglądu... Adam Bech

Próba VI : Władanie lancą Andrzej Walter

Próba VII : Władanie szablą Andrzej Walter

 

2. Termin i miejsce: 19-22 kwietnia 2007,

CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.,

60-415 Poznań, ul. Lutycka 34.

3. Program zawodów:

Uczestnicy zawodów zobowiązani są do uczestniczenia we wszystkich punktach programu XXII DniUłana i zawodów Militari - patrz zał.

4. Charakterystyka prób i punktacja:

4.1. Próba I - ujeżdżenie:

Program klasy: P4 ;

Czworobok: 60m x 20m,

Punktacja:

Punkty dodatnie, w skali od 0 do 10, przyznane przez każdego sędziego zawodnikowi za każdy ruch wymieniony w programie są dodawane do punktów z ocenami ogólnymi następnie odejmuje się punkty za każdą pomyłkę w programie czy w trasie.

Oblicza się jaki procent maksymalnego możliwego do uzyskania wyniku stanowi wynik oceny każdego sędziego. (Procentowa wartość jest uzyskiwana po podzieleniu sumy ocen wystawionych przez sędziego (po odjęciu punktów za pomyłkę) przez maksymalna możliwa do uzyskania ilość punktów, a następnie po pomnożeniu przez 100 i zaokrągleniu wyniku do dwóch miejsc po przecinku. Ta wartość będzie wynikiem, jaki został u zyskany u poszczególnego sędziego.

Średni wynik procentowy dla każdego zawodnika obliczany jest przez dodanie wszystkich wyników procentowych uzyskanych u poszczególnych sędziów i podzielenie tej sumy przez liczbę oceniających sędziów zaokrąglając zawsze do dwóch miejsc po przecinku.

Ażeby przekształcić średni wynik procentowy uzyskany przez zawodnika na punkty karne należy odjąć go od 100 i pomnożyć przez współczynnik 0,7. Otrzymany wynik zaokrągla się do jednego miejsca po przecinku i jest to wynik zawodnika w próbie ujeżdżenia wyrażony w punktach karnych.

4.2. Próba II – skoki:

Szczegóły rozdane podczas odprawy zawodników w pierwszy dzień zawodów.

Konkurs: dwufazowy (jest rozgrywany w dwóch fazach, następujących bezpośrednio jedna po drugiej, a linia mety pierwszej fazy jest jednocześnie linia startu drugiej fazy).

Ilość przeszkód: odpowiednio dla faz: ok. 8 i ok. 5 przeszkód

Klasyfikacja: zgodnie z liczba punktów karnych i czasem w drugiej fazie, a pozostali zgodnie z liczba punktów karnych w pierwszej fazie.(Pierwsza faza - konkurs dokładności, druga faza - konkurs zwykły).

Zawodnicy, którzy popełnili jakikolwiek błąd w pierwszej fazie lub przekroczyli normę czasu pierwszej fazy, po przekroczeniu linii mety tej fazy, są zatrzymywani sygnałem dzwonka w momencie lądowania po skoczeniu ostatniej przeszkody pierwszej fazy. Musza oni zakończyć przebieg po przekroczeniu linii mety pierwszej fazy. Zawodnicy, którzy nie popełnili błędu w pierwszej fazie kontynuują przejazd, który kończy się po przekroczeniu linii mety drugiej fazy.

Punktacja:

Zrzutka - 4 pkt karne

Nieposłuszeństwo – pierwsze 4 pkt karne, drugie – elim.

Przekroczenie normy czasu w pierwszej fazie – 1 pkt karny za każdą rozpoczętą sekundę

Upadek - eliminacja

Zawodnicy zatrzymani po pierwszej fazie konkursu będą sklasyfikowani zawsze po zawodnikach, którzy wzięli udział w drugiej fazie.

Wszyscy zawodnicy, którzy zakwalifikują się do drugiej fazy otrzymują 0 punktów karnych w ogólnej klasyfikacji. Druga faza ma wyłonić zwycięzcę konkurencji skoków.

4.3. Próba III - strzelanie:

Pistolet: kaliber 9mm, pozycja swobodna stojąc,

Odległość: 25m,

Cel: tarcza TS6,

10 strzałów punktowanych (ze zmianą magazynka 5+5). Przysługuje prawo do 3 strzałów próbnych.

Nie przewiduje się użycia broni własnej zawodników.

Punktacja:

Punkty karne uzyskuje się przez odjęcie od 100 uzyskanej liczby punktów.

4.4. Próba IV - kros:

Szczegóły zostaną rozdane podczas odprawy zawodników w pierwszy dzień zawodów.

Dystans: ok. 2000m

Tempo: 450 m/min

Ilość przeszkód: ok. 10

Wysokość przeszkód: ok. 90cm

Punktacja:

a. Nieposłuszeństwa: piąte w całej próbie - eliminacja

I nieposł. 10 p

II nieposł. 20 p

III nieposł. Na tej samej przeszkodzie eliminacja

b. Upadki na przeszkodzie:

I - jeźdźca - 40 p

I - konia - eliminacja

II - jeźdźca- eliminacja

c. Czas: Wybrany dystans przejechany w wybranym tempie daje czas optymalny. Przejechanie dystansu poniżej czasu optymalnego nie jest nagradzane. Zawodnik przekraczający czas optymalny będzie karany 0.5 punktu karnego za każdą rozpoczętą sekundę, aż do osiągnięcia limitu czasu (podwójny czas optymalny). Przekroczenie limitu czasu skutkuje eliminacją.

4.5. Próba V - ocena wyglądu jeźdźca, rzędu i konia:

Jeźdźcy występują w umundurowaniu zgodnym z regulaminami swoich środowisk bądź w umundurowaniu jednostek kawalerii, do których tradycji nawiązują. Regulaminy środowisk należy przesłać do wglądu komisji sędziowskiej wraz ze zgłoszeniem, a w przypadku mundurów historycznych wyraźnie określić z jakiego okresu pochodzą. Noszenie na mundurze odznak, oznak i odznaczeń (w tym stopni) wymaga posiadania legitymacji potwierdzających uprawnienia do ich nakładania. Na prośbę Komisji Sędziowskiej lub organizatorów należy okazać w/w dokumenty.

Szczegóły zostaną opublikowane na stronie zawodów oraz rozdane podczas odprawy zawodników w pierwszy dzień zawodów.

„Instrukcja noszenia, troczenia i pakowania wyposażenia w kawalerii (Warszawa 1938)”.

4.6. Próba VI - władanie lancą konno:

Masa lancy: nie mniejsza niż 1,3 kg.

Długość: nie mniejsza niż 2,8 m.

Ćwiczenia opracowane na podstawie REGULAMINU KAWALERII z 1938 roku cz. 1 rozdz. C "WŁADANIE BIAŁĄ BRONIĄ" .

1) Pchnięcia.

2) Uderzenia drzewcem.

3) Uderzenie tylcem.

4) Zbieranie pierścieni (średnica - 20cm).

uwaga: przewidziane pchnięcie w dół z prawej w skoku (ok. 60 cm)

Punktacja:

a. Czas: za każdą rozpoczętą sekundę jazdy 2 pkt. karne

b. Trafienie w wyznaczone pole lub zebranie pierścienia - 0 pkt. karnych

c. Strącenie pierścienia - 5 pkt. karnych

d. Ominięcie lub nietrafienie w pozornik - 10 pkt. karnych

Nie jest dopuszczalny powtórny najazd na któryś z pozorników. Ćwiczenie wykonane w inny sposób niż określone w regulaminie jest traktowane jak ominięcie pozornika.

Utrata broni powoduje eliminację.

4.7. Próba VII - władanie szablą konno:

Ćwiczenia opracowane na podstawie REGULAMINU KAWALERII z 1938 roku cz. 1 rozdz. C "WŁADANIE BIAŁĄ BRONIĄ".

1) Cięcia z góry, z dołu, z prawej i lewej.

2) Cięcie w prawo od ucha.

3) Pchnięcia w przód.

4) Pchnięcie w dół z prawej.

Punktacja:

a. Za każdą rozpoczętą sekundę jazdy 2 pkt. karne

b. Ścięcie łozy, trafienie w pozornik – 0 pkt. karnych

c. Ominięcie lub nietrafienie w pozornik - 10 pkt. Karnych

d. Puknięcie lub nacięcie łozy - 10 pkt. karnych

Nie jest dopuszczalny powtórny najazd na któryś z pozorników.

Ćwiczenie wykonane w inny sposób niż określone w regulaminie jest traktowane jak ominięcie pozornika. Temblak jest obowiązkowy. Utrata broni powoduje eliminację.

Odwołania.
Protesty przyjmuje sędzia główny zawodów przez 30 min. od momentu wywieszenia wyników na tablicy ogłoszeń.