Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

GaleriaNasi partnerzy

Partnerzy

Współpraca

Artykuły

Regulamin szczegółowy

Regulamin szczegółowy

1.   XVII Ogólnopolskie Zawody Kawaleryjskie Militari - Poznań 2007 odbywają się dla uczczenia Święta Pułkowego 15. Pułku Ułanów Poznańskich.
2.   Organizatorem zawodów są:

·        Estrada Poznańska

·        Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15. Pułku Ułanów Poznańskich

·        CWJ Hipodrom Wola Sp. z o.o.

3.     Cele zawodów:

·        propagowanie i kultywowanie tradycji kawaleryjskich

·        sprawdzian i podnoszenie umiejętności uczestników

·        integracja środowisk kawaleryjskich

4.     Konkurencje.

W ramach zawodów rozegrane zostaną następujące konkurencje obowiązkowe dla wszystkich uczestników, zwane dalej próbami: 

·        Próba I     : Ujeżdżenie

·        Próba II    : Skoki

·        Próba III   : Strzelanie

·        Próba IV   : Kros

·        Próba V    : Ocena wyglądu...

·        Próba VI   : Władanie lancą

·        Próba VII  : Władanie szablą

 5.     Klasyfikacja.
5.1.     Klasyfikacja indywidualna na podstawie łącznej sumy punktów uzyskanych we wszystkich próbach. Zwycięża zawodnik, który w 7 próbach uzyska łącznie najmniejszą ilośc punktów karnych.
5.2.     Zawodnik, który nie ukończy próby, otrzymuje taką ilośc punktów karnych jak najsłabszy zawodnik w danej próbie, powiększoną o 25%. Zawodnik taki, niezależnie od sumy uzyskanych punktów karnych, nie może w klasyfikacji generalnej zając wyższego miejsca od osób, które ukończyły wszystkie próby.
5.3.     Klasyfikacja zespołowa na podstawie łącznej sumy punktów zawodników zespołu, podzielonej przez liczbę zawodników zespołu. Zespoły należy zgłaszac podczas odprawy technicznej. Zwycięża zespół, który w 7 próbach uzyska łącznie najmniejszą ilośc punktów karnych. podczas odprawy technicznej.
6.     Uczestnictwo.
6.1.     W zawodach mają prawo brac udział:

·        reprezentanci Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, Straży Miejskich i innych formacji oraz stowarzyszeń nawiązujących do tradycji kawaleryjskich,

        ·        harcerze

        ·        jeźdźcy indywidualni kultywujący tradycje kawalerii

6.2.     Podczas trwania zawodów wszyscy członkowie ekip zobowiązani są do przestrzegania zasad przewidzianych w regulaminach poszczególnych środowisk, a przede wszystkim przestrzegania wszelkich norm i zasad bezpieczeństwa oraz poszanowania munduru, symboli państwowych i religijnych.
6.3.     Minimalny wiek uczestników:  ukończone 16 lat. Niepełnoletni uczestnicy zostaną dopuszczeni do udziału w zawodach po okazaniu pisemnej zgody opiekunów prawnych. Zgodę należy okazac podczas odprawy technicznej zawodników (patrz załącznik).
6.4.     Uczestników obowiązuje świadectwo lekarskie dopuszczające do udziału w zawodach.
6.5.     Nie przewiduje się udziału kobiet.
6.6.     Wiek koni - ukończone minimum 4 lata. Dopuszcza się start jednego zawodnika na dwóch koniach. Dwukrotny udział jednego konia w zawodach jest niemożliwy.
6.7.     W momencie przyjazdu należy przedstawic świadectwo lekarza weterynarii dla każdego konia o stanie zdrowia i pochodzeniu z terenu wolnego od chorób zakaźnych oraz poświadczenie o aktualnych szczepieniach przeciwko grypie. Brak świadectwa uniemożliwi wprowadzenie konia na teren CWJ Hipodrom Wola.
6.8.     Brak powyższych dokumentów uniemożliwia start zawodnika w zawodach.
7.     Ubiór jeźdźców i rząd koński.
7.1.     Jeźdźcy występują w umundurowaniu zgodnym z regulaminami swoich środowisk bądź w umundurowaniu jednostek kawalerii, do których tradycji nawiązują. Regulaminy środowisk należy przesłac do wglądu komisji sędziowskiej wraz ze zgłoszeniem, a w przypadku mundurów historycznych wyraźnie określic z jakiego okresu pochodzą. Noszenie na mundurze odznak, oznak i odznaczeń (w tym stopni) wymaga posiadania legitymacji potwierdzających uprawnienia do ich nakładania. Na prośbę Komisji Sędziowskiej lub organizatorów należy okazac w/w dokumenty.
7.2.     W próbie ujeżdżenia obowiązują ostrogi i rękawiczki. Dopuszcza się start bez pasa głównego. Zabronione są ochraniacze, kalosze, bandaże, a także pomoce takie jak palcat, wytok, czarna wodza itp.
7.3.     Start we wszystkich próbach w umundurowaniu.
7.4.     Podczas krosu obowiązuje kask z trzypunktowym mocowaniem.
7.5.     Rząd sportowy jest dopuszczalny w próbach ujeżdżenia, krosu i skoków.
8.     Transport koni.

Organizator zobowiązuje się do zwrotu kosztów transportu koni pod warunkiem ich zgłoszenia do dnia 9 marca 2007. W zgłoszeniu prosimy podac dokładne dane podmiotu podpisującego umowę  (Nazwę, adres, NIP, nr KRS lub Regon), liczbę koni, ilość kilometrów oraz kwotę zwrotu.

9.     Zgłoszenia.

Zgłoszenia uczestnictwa w Zawodach prosimy przesłać najpóźniej do dnia 8 kwietnia 2007 na adres: 

MILITARI - POZNAŃ 2007

Łukasz Walter

62-050 Mosina, ul. Skrzynecka 5/5

+48 509757653

lub mailem