Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.

GaleriaNasi partnerzy

Partnerzy

Współpraca

Artykuły

CHORĄŻY KH - wymagania

CHORĄŻY KAWALERII HARCERSKIEJ:

 1. Specjalizuje się w wybranej dziedzinie hipologii (żywienie, hodowla, weterynaria, podkuwnictwo), gromadzi literaturę w tym zakresie, potrafi przeprowadzić ciekawe zajęcia na ten temat z harcerzami.
 2. Pełnił odpowiedzialną funkcję na obozie, zimowisku lub rajdzie, względnie podczas pracy w macierzystej stajni związaną z opieką nad końmi np. był masztalerzem, pomocnikiem podkuwacza, odpowiadał za leczenie konia (wykonywał lub nadzorował zabiegi weterynaryjne).
 3. Opanował praktycznie jakąś umiejętność potrzebną w pracy z końmi, np.: podstawy rymarstwa, podkuwania koni, wykonywania różnych akcesoriów dla koni (zaliczane na podstawie zdobytych sprawności lub posiadanych dyplomów).
 4. Brał udział w przygotowaniu imprezy jeździeckiej dla swojej drużyny (obóz, rajd, zawody, pokazy itp.), rozliczył się z powierzonych mu zadań.
 5. Potrafi zorganizować miejsce postoju, improwizowane stanowiska dla koni, oceni przydatność wody do pojenia, jakość siana.
 6. Zna przepisy ruchu drogowego dotyczące pojazdów zaprzęgowych oraz jazdy wierzchem po drogach publicznych.
 7. Interesuje się wybraną konkurencją jeździecką i doskonali swoje umiejętności w tym zakresie. Pogłębia swą wiedzę teoretyczną, przygotowuje się do udziału w zawodach i indywidualnie trenuje pod okiem instruktora.
 8. Jest wszechstronnym jeźdźcem rekreacyjnym, dobrze opanował umiejętność powożenia zaprzęgiem jednokonnym. W swojej wybranej konkurencji lub dziedzinie potrafi zaprezentować zdobyte umiejętności (zorganizuje pokaz kadryla, ujeżdżenia, powożenia, skoków przez przeszkody) podczas imprezy organizowanej przez drużynę.
 9. Wie jak składować siano, słomę w stodole oraz w warunkach polowych, potrafi pokierować codziennymi pracami gospodarczymi związanymi z obsługą koni.
 10. Wie jak można transportować chorego, który uległ wypadkowi.
 11. Wniósł własny wkład w utrwalanie tradycji kawalerii w swoim środowisku.
 12. Orientuje się w organizacji pułku kawalerii II RP.